უკან დაბრუნება
სოფელ მუხაყრუას, მუხაღრუას ეკლესიების ისტორიიდან
გადმოტვირთულია - 855