უკან დაბრუნება
ოფეთის, წიაღუბნის, ნოღის, ბარსაჯავახოს, დაფნარის, ქორეთისუბნის, ქვაყუდის, ტოლების, ჭოკნარის, ნიგორზღვის ეკლესიების ისტორიიდან
გადმოტვირთულია - 779